jogvédelem és felelősségbiztosítás-lakossági1

Jogvédelem és felelősségbiztosítás

Előfordulhat, hogy ami az ön számára egyértelmű, másnak elfogadhatatlan. Ha valamiben úgy érzi, önnek van igaza, és jogos a követelése, megilleti a legjobb jogi védelem. A legjobbat viszont a legtöbben nem tudják megfizetni, ebben segít jogvédelmi biztosításunk.

Legyen szó ingatlan adásvételről, kártérítésről, öröklésről, vagy szabálysértésről, jogvédelmi szolgáltatásunk az ön rendelkezésére áll.

A családi jogvédelmi biztosítás az alábbi területeken nyújt segítséget:

– Kártérítési jogvédelem
– Szerződéses jogvédelem
– Termékfelelősségi jogvédelem
– Ingatlan jogvédelem
– Személyiségi jogvédelem
– Munkajogi jogvédelem
– Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem
– Öröklési jogvédelem
– Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
– Gépjármű jogvédelem
– Általános jogi tanácsadás jogvédelme

Az itt felmerülő költségek megfizetését a biztosító vállalja, így emiatt nem kell, hogy fájjon a feje.
Nem volt ideje lesöpörni a havat a járdáról, és valaki megsérült? A családi felelősségbiztosítás mentesíti önt az olyan személyi sérüléses és anyagi károk megtérítése alól, amiért a törvény szerint ön a felelős:

– a károsult olyan vagyoni és nem vagyoni kára, melyért ön kártérítési felelősséggel tartozik,
– felelősségi kár járulékai (késedelmi kamat, perköltség, jogvédelmi költségek),
– az önnel szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési igény,
– az ön részéről felmerülő kárenyhítési költség.