JOGVÉDELEM ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Előfordulhat, hogy ami az ön számára egyértelmű, másnak elfogadhatatlan. Ha valamiben úgy érzi, önnek van igaza, és jogos a követelése, megilleti a legjobb jogi védelem. A legjobbat viszont a legtöbben nem tudják megfizetni, ebben segít jogvédelmi biztosításunk.

Legyen szó ingatlan adásvételről, kártérítésről, öröklésről, vagy szabálysértésről, jogvédelmi szolgáltatásunk az ön rendelkezésére áll.

A családi jogvédelmi biztosítás az alábbi területeken nyújt segítséget:

– Kártérítési jogvédelem
– Szerződéses jogvédelem
– Termékfelelősségi jogvédelem
– Ingatlan jogvédelem
– Személyiségi jogvédelem
– Munkajogi jogvédelem
– Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem
– Öröklési jogvédelem
– Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
– Gépjármű jogvédelem
– Általános jogi tanácsadás jogvédelme

Az itt felmerülő költségek megfizetését a biztosító vállalja, így emiatt nem kell, hogy fájjon a feje.
Nem volt ideje lesöpörni a havat a járdáról, és valaki megsérült? A családi felelősségbiztosítás mentesíti önt az olyan személyi sérüléses és anyagi károk megtérítése alól, amiért a törvény szerint ön a felelős:

– a károsult olyan vagyoni és nem vagyoni kára, melyért ön kártérítési felelősséggel tartozik,
– felelősségi kár járulékai (késedelmi kamat, perköltség, jogvédelmi költségek),
– az önnel szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési igény,
– az ön részéről felmerülő kárenyhítési költség.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás – feltétel

Generali Juris felelősségbiztosítási kárbejelentő

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Generali Juris jogvédelmi igénybejelentő

Szolgáltatási igénybejelentő baleset-, egészség- és életbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött baleset-, egészség- és életbiztosításhoz