Felelősségbiztosítás
28
jún

Jogvédelem és felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás mert a jogvédelem a legfontosabb!

Az Egyiptomi Birodalomban időszámításunk előtt háromezer körül jelentek meg az első olyan
elvek, amelyek még napjaink jogrendszerében is megtalálhatóak. Az ókorban ezek az elvek még
összekeveredtek a vallási elemekkel és tradíciókkal, Maat istennő volt a jog őre, az ókori egyiptomi
jog az ő tézisein alapult. Időszámításunk előtt 1760 körül Hammurapi a babilóniai jog alaptéziseit
egy kőtáblába vésette és a piactérre állította ki, amit Hammurapi törvényoszlopának nevezünk.

Az ókori zsidó állam jogrendszere az Ótestamentumra és a Tórára épült, amit magatartás-szabályozó
gyűjteményként értelmezhetünk elsősorban. Az ókori Görög városállamokban a filozófia mezején
jelent meg a jog. Az ókor legfejlettebb jogrendszerét a rómaiak dolgozták ki. Rómában önálló
jogtudomány, jogi iskolák jelentek meg, a római jog napjaink jogrendszerében is meghatározó.

A modern jognak a római jog az alapja.

Felelősségbiztosítás

Mindennapi életünk során számos alkalommal kerülhetünk konfliktus helyzetbe. Az ami a mi
számunkra teljesen egyértelmű mások számára lehetséges, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan.
Ha úgy érezzük, hogy valamiben nekünk van igazunk és jogos a követelésünk,

megillet minket a legjobb jogi védelem.
Ahhoz, hogy igazságunknak érvényt tudjunk szerezni, meg kell fizetnünk egy olyan ügyvédet, jogi
szakembert, aki ismeri és tudja azt, hogy az igazunknak, hogyan lehet jogi úton érvényt szerezni.

A legjobb jogi védelmet azonban nem biztos, hogy mindannyian meg tudjuk fizetni. Elképzelhető,
hogy az ügyvédi díjak, a pereskedés hosszú ideje és egyéb körülmények eltántorítanak minket attól,
hogy igazságunknak érvényt szerezzünk.
A jogvédelmi biztosítás ebben a problémában lehet a segítségünkre. Ha jogi problémánk adódik
ingatlan adásvételi, kártérítési, öröklési, szabálysértési kérdésekben nagyon hasznos tud lenni, ha
már a zsebünkben van, rendelkezünk a Generali jogvédelmi szolgáltatásával.

A családi jogvédelmi biztosítás segítséget nyújt az alábbi területeken:
– Kártérítési jogvédelem
– Szerződéses jogvédelem
– Termékfelelősségi jogvédelem
– Ingatlan jogvédelem

– Személyiségi jogvédelem
– Munkajogi jogvédelem
– Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem
– Öröklési jogvédelem
– Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
– Gépjármű jogvédelem
– Általános jogi tanácsadás jogvédelme

A családi felelősségbiztosítás mentesít minket olyan személyi sérülésből és anyagi károk
megtérítése alól, amiért törvény szerint felelősek lennénk, például, ha nem volt időnk lesöpörni a
havat a járdáról és valaki megsérült. Ebbe bele tartozik, a károsult vagyoni és nem vagyoni kára,
amelyért mi kártérítési felelősséggel tartozunk, a felelősségi kár járulékai, beleértve a késedelmi
kamatokat, a perköltségeket, a jogvédelmi költségeket, a velünk szemben támasztott
társadalombiztosítási megtérítési igény és a részünkről felmerült kárenyhítési költség.

ÉRDEKEL A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS